A r t u r     S i e r s z e ń
 
s t r o n a     d o m o w a

O mnie |  Publikacje |  Materiały Dydaktyczne |  Prace Dyplomowe |  KIS - Strona główna 

Publikacje w roku 2014

 1. Zarzycki M., Romanowski A., Sierszeń A., , Sturgulewski Ł.: Generating and Modelling Network Traffic. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 33-58. Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź. Wydawnictwo Politechniki 2014, 199 s. , ISBN: 978-83-7283-5

 2. Sierszeń A.: Reduction of reference set for network data analyzing using the bubble algorithm.. Image Processing & Communications, 2014, vol. 313, p. 319-328, ISSN: 1425-140X

Publikacje w roku 2013

 1. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Tracking the node path in wireless ad-hoc network., p. 1309-1313. Ed. Konferencji Komitet. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Kraków, 8-11.09.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4673-44

 2. Sierszeń A., Sturgulewski Ł., Ciążyński K.: User Positioning System for Mobile Devices, p. 1315-1318. Ed. Konferencji Komitet. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Kraków, 8-11.09.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4673-44

Publikacje w roku 2012

 1. Kapusta P., Majchrowicz M., Sierszeń A., Sturgulewski Ł: Improving network performance of distributed multi-node, multi-GPU system, The 3nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011 (materiały konferencyjne)

Publikacje w roku 2011

 1. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Analizator ruchu sieciowego działający na podstawie wzorców przepływu danych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 693-702, ISSN: 1429-3447

 2. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Evaluation of Reliability of a Decision-Making Process Based on Pattern Recoginition. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, vol. 95, no. , p. 110-118, ISSN: 1867-5662

 3. Sturgulewski Ł., Sierszeń A.: System pomiaru odległości i lokalizacji urządzęń bezprzewodowych komunikujących sie za pomocą technologii Wi-Fi. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 703-708, ISSN: 1429-3447

 4. SSturgulewski Ł., Sierszeń A.: Education in network technologies essential for proper functioning of LAN network and its connection with, p. 21-26. Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4

 5. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Simulation of Frame-Relay in GNS3 environment., p. 27-50. Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4

Publikacje w roku 2010

 1. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: OPNET - uniwersyteckie spojrzenie na projektowanie sieci, Informatyka i Edukacja, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2010, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej Nr 1949, ISBN: 978-83-7283-376-1 s. 155-184

 2. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Środowisko GNS3 w aspekcie emulacji urządzeń sieciowych oraz testowania aplikacji sieciowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2010, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej Nr 1949, ISBN: 978-83-7283-376-1 s. 185-207

 3. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Diffuse Network Behavior Analysis systems with the use of pattern recognition methods, Information Systems Architecture and Technology, Wrocław 2010 s. 223-234. Information Systems Architecture and Technology - Networks and Networks' Services. Praca zbiorowa red. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2010, 381 s.; ISBN: 978-83-7493-542-5

 4. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Implementation of IPS&IDS technology in devices emulated with GNS3 environment, Information Systems Architecture and Technology, Wrocław 2010 s. 247-258. Information Systems Architecture and Technology - Networks and Networks' Services. Praca zbiorowa red. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2010, 381 s.; ISBN: 978-83-7493-542-5

 5. Sierszeń A.: Bubble algorithm for the reduction of reference set, Journal Of Medical Informatics & Technologies, 2010, vol. 16, no. , p. 117-124, ISSN: 1642-6037

 6. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Wykorzystanie Cisco Packet Tracer do nauczania podstawowych zagadnień transmisji danych głosowych w sieciach komputerowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1078, Seria: Elektryka, z. 121, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 405-412, ISSN: 0374-4817

 7. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Symulacja komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc w środowisku OMNeT ++, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1078, Seria: Elektryka, z. 121, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 413-422, ISSN: 0374-4817

 8. Sierszeń A., Sturgulewski Ł., Dubel M., Marciniak T., Wójciński A.: Network Behavior-Analysis systems with the use of learning set and decision rules based on distance, Automatyka, AGH, Kraków, 2010, ISSN: 1429-3447

Publikacje w roku 2009

 1. Sierszeń Artur Rozprawa doktorska: Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych opartych na funkcji odległości. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2009, 141 s, promotor: dr hab. Jóźwik Adam

 2. Sierszeń A., Sturgulewski Ł., Janicka J.: GNS3 Environment in the aspect of testing software for management and monitoring of computer networks. W: Information Systems Architecture and Technology. Wrocław 2009, s. 293-302. Information Systems Architecture and Technology. Praca zbiorowa red. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2009, 402 s., ISBN: 978-83-7493-4

 3. Sierszeń A.: Cascades algorithm for the reduction of reference set. AUTOMATYKA, rocznik 2009, nr , s. 995-1008, ISSN: 1429-3447

 4. Sierszeń A.: Methods of reference set condensation for decision rules based on distance functions.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, rocznik 2009 , nr 117, s. 45-53, ISSN: 0374-4817

 5. Sierszeń A.: Reduction of reference set with the method of cutting hyperplanes.. JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES, 2009, vol. 13, no. , p. 215-220, ISSN: 1642-6037

 6. Sierszeń A.: Reduction of large reference sets with modified Chang's algorithm. AUTOMATYKA, rocznik 2009 , nr , s. 1009-1020, ISSN: 1429-3447

 

 

 


O mnie |  Publikacje |  Materiały Dydaktyczne |  Prace Dyplomowe |  KIS - Strona główna 

Będe wdzięczny za wszelkie uwagi o tej stronie - Artur Sierszeń