A r t u r     S i e r s z e ń
 
s t r o n a     d o m o w a

O mnie |  Publikacje |  Materiały Dydaktyczne |  Prace Dyplomowe |  KIS - Strona główna  

 

Dydaktyka

Obecnie (w roku akademickim 2009-2010) prowadzę zajęcia:
 
     w ramach Studiów Dziennych (stacjonarnych) na kierunku INFORMATYKA
 

   w ramach Studiów niestacjonarnych (2 stopnia) na kierunku INFORMATYKA
 
 

 


 

 

 

Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych - (PiRSK)

 

Projekt

Wytyczne projektu sieci   (PDF)
 
Zasady projetowania   (PDF)
 
Podział na grupy   (PDF)
 
Ilości pomieszczeń w kampusie   (PDF)
 
Sugerowana kolejność prac projektowych   (PDF)
 
Najczęściej zadawane pytania na temat projektu   (TXT)
 
Zestawienie   -   określa zakres prac projektowych, które należy przedstawić w ramach cząstkowego zaliczenia projektu.
 
Wyniki prac należy przesłać mailem lub doręczyć w formie elektronicznej na godzinach przyjęć, nie później niż do godziny 23:59, dnia 24 listopad 2014 (poniedziałek). Osoby, które nie dostarczą ww. prac w tym terminie otrzymają ocenę "0" (słownie: zero), która będzie się liczyła do średniej ocen z tego przedmiotu.

Schematy kampusów:

 

Wykłady (PDF)

Wykład   1     Organizacja zajęć. Wymagania projektowa oraz opis projektu.
Wykład   2     Zasady projektowania (standardy oraz przepisy).
Wykład   3     Okablowanie strukturalne.
Wykład   4     Sygnały oraz media transmisyjne. Testowanie okablowania.
Wykład   5     Technologie sieci LAN (warstwa 2) - urządzenia. Sposoby przełączania.
Wykład   6     Ethernet - technologia sieci LAN (warstwa 2).
Wykład   7     Technologie sieci WLAN (Wireless Local Area Network). Urządzenia siec WLAN.
Wykład   8 & 9     Zestaw protokołów TCP/IP. Adresacja IP. RARP, BOOTP, DHCP, ARP. Protokół IP, ICMP. Routing - protokoły i urządzenia.
Wykład   10     Technologie sieci WAN.
Wykład   11     Przykłady zastosowania sprzętu i technologii warstw 2 i 3.
Wykład   12     Bezpieczeństwo sieci.
Wykład   13     Bezpieczeństwo sieci. Monitorowanie i zarządzanie węzłami sieci komputerowej.
Wykład 14     Powtórzenie wiadomości
Wykład 15     Egzamin
data do ustalenia)

 

 


 

 

Zarządzanie i Monitoring Sieci Komputerowych - (ZiMSK)

Wykłady (PDF)

Zajęcia odbywać się bedą w semestrze zimowym więc materiały ukażą się za jakiś czas.

 


 

 


 

 

 

Podstawy Audytu Sieci Komputerowych - (PASK)

 

Wykłady (PDF)

Wykład   1     Organizacja zajęć. Warunki zaliczenia.
Wykład   2     Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco (dwa wykłady).

 

Laboratorium (PDF)

Laboratorium   1   Budowa sieci laboratoryjnej (Konfiguracja połączenia z urządzeniami, CLI, konfiguracja interfejsów, routing statyczny, sprawdznie i zarządzanie konfiguracją.)
Laboratorium   2   Analiza danych w sieci (Przechwytywanie sesji telnet, analiza sesji SSH, podsłuchiwanie zapytań WWW, przechwytywanie przesyłanych treści, stron)
materiał pomocniczy: Wireshark oraz NMAP 
Laboratorium   3   MRTG - Multi Router Traffic Grapher (narzędzie do monitorowania i graficznego prezentowania danych o systemach komputerowych)
materiał pomocniczy: MRTG - poradnik 
Laboratorium   4   AuditPro (audyt oprogramowania)
materiał pomocniczy: AuditPro - instrukcja obsługi oraz Program AuditPro wersja 55-7-92(plik instlacyjny) 
Laboratorium   5   NESSUS (audyt bezpieczeństwa)
materiał pomocniczy: NESSUS - poradnik  

 

 


 

 

 

Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego - (PBS)

 

Wykłady (PDF)

  • Wykład   1   -   Organizacja zajęć. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.
  • Wykład   2   -   Wprowadzenie do ochrony sieci.
  • Wykład   3   -   Podstawy zabezpieczeń routerów.
  • Wykład   4   -   Podstawy routingu. Uwierzytelnianie routingu.Routing statyczny. Routing dynamiczny (RIPv2)
  • Wykład   5   -   Routing dynamiczny (OSPF, EIGRP). Rozwiązywanie problemów z obsługą routingu.
  • Wykład   6   -   Filtrowanie pakietów, Translacja adresów, authentication-proxy.
  • Wykład   7   -   VLAN, trunking, inter-VLAN routing, port-security.
  • Wykład   8   -   RADIUS. SNMP.
  • Wykład   9   -   ASDM - Adaptive Security Device Manager. HTTP Device Manager. EGZAMIN.

 

Instrukcje laboratoryjne: (PDF)

 

 

 

 

 


O mnie |  Publikacje |  Materiały Dydaktyczne |  Prace Dyplomowe |  KIS - Strona główna 

Będe wdzięczny za wszelkie uwagi o tej stronie - Artur Sierszeń